O nás

Jsme 41. pionýrský tábornický oddíl, který je součástí 69. pionýrské skupiny Strážci míru se sídlem v Brně – Židenicích.

Oddíl vznikl jako pionýrský v roce 1985 a v roce 1990 byl mezi zakládajícími oddíly Sdružení pionýrských tábornických oddílů.

V současné době je většina členů oddílu ve věku 6 – 13 let a jsme oddíl smíšený, i když nyní s převahou dívek. Jsme otevřeni pro každého zájemce, který je ochoten podřídit své jednání oddílovému kolektivu a stát se jedním z nás v práci i zábavě. Jsme poměrně malý oddíl cca 20 členů, ale nám to vyhovuje a neuvažujeme o podstatném rozšiřování oddílu.

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek v 16 hodin u skupinové klubovny na Bělohorské 93..

Náš oddíl již od svého vzniku v roce 1985 pořádá letní tábory. Zpočátku to byly putovní tábory s ubytováním ve školách a DPM. Později, od roku 1992, jsme vybudovali zařízení stanové základny a pořádali letní tábory v údolí říčky Rokytné u Rešic. Ale i stálý tábor potřebuje občas změnu a tak jsme se v roce 1997 vydali na „Expedici Slovenský raj“. Přálo nám štěstí a tak i přes povodně doma jsme slézali tiesňavy Slovenského ráje. Expedici jsme završili výstupem na vrchol Rysů ve Vysokých Tatrách. Následující rok byl tábor přestěhován a od té doby táboříme v lesích nedaleko Lhoty u Lysic. I kolektiv vedoucích postupně vyspěl, a tak si troufáme na stále složitější celotáborové hry. Pro účely celotáborových her vydáváme emise vlastních bankovek. Každá bankovka nese znaky jedné z celotáborových her a každý rok tedy přibývá nové platidlo (tedy alespoň prozatím).

A tak si jen přejeme, abychom s touto i dalšími oddílovými generacemi, prožívali stále nová dobrodružství, objevovali nové světy a hlavně žili v dobré partě.

                                                                         
Jarda Pipota, náčelník oddílu