Informace

Letní pionýrský tábor 2024

Letní tábor, který již pravidelně pořádá 69. pionýrská skupina z Brna (Nopova 28). Tak jako v předchozích letech se koná na táborové základně nedaleko Lhoty u Lysic. Tábor v délce 13 dnů se koná v termínu 14. 7. – 26. 7. 2024.   Díky všeobecnému zdražování jsme museli upravit i účastnický poplatek za LPT na 4000,- Kč. Poplatek zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, pojištění, program, vstupné, táborové triko a ceny do soutěží.

Základna je umístěna v lesním údolí, kterým protéká Lysický potok. V nedalekých Lysicích je k dispozici koupaliště. Jedná se již tradičně o tábor stanového typu. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsadou. Základna je vybavena za finanční podpory Magistrátu města Brna. Stravování je zajištěno 5x denně a zabezpečen pitný režim. S ohledem na svůj věk se všichni účastníci formou služebních družin podílí na zajištění chodu tábora. Táborový program je realizován formou celotáborové hry.

V pokynech pro účastníky tábora bude upřesněn i kostým pro letošní hru. Součástí programu jsou i celodenní výlety. Letní tábor je připravován pro děti ve věku od 7 let, jednotlivé družiny jsou věkově smíšené a soutěže jsou modifikovány pro věkové kategorie. Tábor je oddílového typu pro malý kolektiv dětí s vedoucími s mnohaletými zkušenostmi. S ohledem na stavbu programu a hygienická opatření nejsou návštěvy tábora povoleny. Upozorňujeme rodiče, že jim z hygienických důvodů nebude umožněn vstup do tábora a dítě nemusí v táboře zastihnout, protože značná část programu je realizována v terénu mimo základnu.

Vyplněnou závaznou přihlášku, jejíž nedílnou součástí je potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte účastnit se tábora je třeba odevzdat vedoucímu oddílu nebo přímo na adresu PS nejpozději do 28. 3. 2024. Potvrzení lékaře stačí odevzdat při odjezdu na tábor. Doporučuji přihlášku vytisknout, vyplnit a podepsat a naskenovat nebo nafotit a poslat e-mailem na adresu jaroslavpipota@gmail.com. V letošním roce prosím současně s přihláškou pošlete fotografii dítěte velikost asi 3×4 cm – stačí digitální, mi si ji vytisknem. Bude použita na táborový cestovní doklad. Počet míst je omezen a děti se zařazují podle data podání přihlášky.

Úhradu tábora je třeba provést nejpozději do 19. 6. 2024 hotově nebo na účet 2002098469/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Případnou žádost o příspěvek od zaměstnavatele (může uhradit část poplatku z fondu FKSP) obdržíte po předání vyplněné přihlášky na vyžádání. Je také možno žádat o příspěvek na příslušném sociálním odboru – potřebné doklady potvrdíme. Lze dohodnout i vystavení faktury pro zaměstnavatele.

Tábor je plně obsazen