Lysice 2022

Tak jako každý rok i letos pořádá 69. pionýrská skupina z Brna (Nopova 28) letní pionýrský tábor. Stejně jako v předchozích letech se koná na táborové základně nedaleko Lhoty u Lysic. Tábor v délce 13 dnů se koná v termínu 17. 7. – 29. 7. 2022, pokud to dovolí koronavirová situace.   Díky všeobecnému zdražování jsme museli upravit i účastnický poplatek za LPT na 4000,- Kč. Poplatek zahrnuje dopravu, stravu, ubytování, pojištění, program, vstupné, táborové triko a ceny do soutěží.

Základna je umístěna v lesním údolí, kterým protéká Lysický potok. V nedalekých Lysicích je k dispozici koupaliště. Jedná se již tradičně o tábor stanového typu. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech s podsadou. Základna je vybavena za finanční podpory Magistrátu města Brna. Stravování je zajištěno 5x denně a zabezpečen pitný režim. S ohledem na svůj věk se všichni účastníci formou služebních družin podílí na zajištění chodu tábora. Táborový program je realizován formou celotáborové hry. Jaká bude letos? Nechte se překvapit.

V pokynech pro účastníky tábora bude upřesněn i kostým pro letošní hru.

Součástí programu jsou i celodenní výlety. Letní tábor je připravován pro děti ve věku od 7 let, jednotlivé družiny jsou věkově smíšené a soutěže jsou modifikovány pro věkové kategorie. Tábor je oddílového typu pro malý kolektiv dětí s vedoucími s mnohaletými zkušenostmi.

S ohledem na stavbu programu a hygienická opatření nejsou návštěvy tábora povoleny. Upozorňujeme rodiče, že jim z hygienických důvodů nebude umožněn vstup do tábora a dítě nemusí v táboře zastihnout, protože značná část programu je realizována v terénu mimo základnu.

Seznam vybavení, pokyny k odjezdu a další doplňující informace k celotáborové hře dostanou rodiče všech účastníků tábora na schůzce koncem května. Přesný termín a místo bude rodičům přihlášených dětí upřesněno.

Pokud máte o pobyt vašeho dítěte na táboře zájem, stáhněte si, prosím, tuto přihlášku a vyploněnou naskenujte nebo ofoťte a pošlete e-mailem na naši adresu.